mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

III Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jana Kantego
w Poznaniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://lo3poznan.mobidziennik.pl/2021